Danmark

 
Kom godt i gang med pløjefri dyrkning og CTF – for Økologer

Økologisk Landsforening har koordineret udarbejdelsen af faktablade og checklister til, hvordan man kommer godt i gang med faste kørespor og pløjefri dyrkning til planteavl, gartneri og ved produktion af græs til grovfoder. Specielt på økologiske brug kan der opnås fordel af faste kørespor. I forhold til konventionelle landbrug, hvor gødning tilføres i mineralsk form, så er man i den økologiske produktion afhængig af en sund jord, hvor jordens organiske næringsstoffer omsættes og stilles til rådighed for afgrøderne.


The Kjeldahl Farm – Towards full 3 m CTF implementation in intensive vegetable production

On the Kjeldahl farm potatoes, onions and other vegetable crops are grown on 700 ha on the island of Samsø in the centre of Denmark. Inspired by Dutch organic farmers the farm has since 2007 been farmed in 3 m CTF beds. A track width of 3.2 m also matches the combinable crops grown. Three beds are harvested at a time with a 35 foot combine (10.5 m).

Jens Kristian Kjeldahl is a very active member of CTF Europe and both in 2009 and 2015 he hosted an international CTF vegetable seminar. On their own work shop  they have developed several machines for their 3.2 m CTF system.  These include a planter for sprouted (very early) potatoes. Strengthening of the back axles on the tractors have been made in the workshop on the farm as well. A 3 m destoner has been developed by Grimme to suit the needs on the farm. 


Sommertur, CTF i grønsager, 15. og 16. juni 2015

Til sommer kommer landmænd og andre med erfaring i faste kørespor (CTF) til Europa i forbindelse med den 2. internationale CTF konference. I den forbindelse arrangeres en to dages tur med besøg ved fire danske økologiske og konventionalle landmænd, der benytter faste kørespor til dyrkning af grønsager. Turen inkluderer demonstration af ASA-Lifts wide span traktor WS9000.


Først og størst med faste kørespor i græs, Maskinstationen – Erling Kjær, Vildbjerg.

Før konsulenter og landmænd begyndte at tale om det, mente Erling Kjær tilbage i 2007, at faste kørespor måtte være fremtidens måde at bjærge græs. På den vestjyske maskinstation er der ikke langt fra tanke til handling, og dermed var Erling Kjær den første maskinstation til at tilbyde faste kørespor, der nu er standardbehandlingen til alle kunder, der overlader græshøst og gylleudkørsel til maskinstationen.


ASA Lift og brdr. Kjeldahls Wide span traktor til høst af løg og meget mere

ASA-Lift har i samarbejde med Brdr. Kjeldahl, Samsø og Århus Universitet udviklet en 9,6 m bred traktor, der er udviklet til at høste løg i dyrkningssystemet ved Kjeldahl, hvor alle afgrøder dyrkes i bede med 3,2 m mellem sporene. Efter blot en enkelt høstdag sidste år har maskinen igen været i marken for at høste løg.


Skiftekær økologi. 2,25 m bede med pløjefri dyrkning af grønsager.

De første løg dyrket med faste kørespor er høstet ved Skiftekær Økologi, hvor Peter Bay på Tåsinge driver 120 ha med økologiske grønsager. Inspiration til de faste kørespor kom fra økologiske kollegaer i Holland. I forhold til de 3 m brede bede, der typisk benyttes i Holland, har man på Skiftekær dog valgt bede med 2,25 fra spor til spor. Her kan dyrkes tre rækker af kartofler, der er den største afgrøde. Når de tre rækker plantes lidt tættere end normalt, kan de tages op med en to-rækket kartoffel optager med 1.700 mm jordkæde.

Der er besøg ved Skiftekær Økologi under CTF Seminar 15-16 Juni. Dette er er tur arrangeret i forbindelse med CTF 2015 konferencen. Se mere


JF-Stoll – traktor drevet CTF finsnitter

JF- Stool har lanceret deres nye FCT 1460 finsitter. Den kan bruges til at høste græs i faste kørespor, da både snitter og en bugseret vogn kan følge sporene af traktoren. For de, der endnu ikke dyrker med faste kørespor, kan snitteren selvfølgeligt også læsse til siden i vogne. Snitteren er en opdatering af 1355 modellen. 1460 er opdateret med en metaldetektor. Snitterens kapacitet er endnu ikke testet. Det bliver interessant at teste FCT 1460 op mod selvkørende finsittere. JF- Stolll tillader brug af traktorer med PTO effekt på op til 280 HK (206 kW). Det er 24% mere end for 1355 modellen. JF- Stoll garanterer desuden for træk af vogne på op til 15 ton.


OptiTill, 12. september: Optimering af direkte såning og reduceret jordbearbejdning

CTF Europe er inviteret med i OptiTill projektet for at belyse, hvorledes faste kørespor kan optimere dyrkningssystemer med direkte såning og reduceret jordbearbejdning.

Det er etablereret tre demonstrationsarealer i Østjylland. Sidste week-end blev parcellerne høstet. Der blev også udlagt et delforsøg, der skal vise effekten af faste kørespor i forbindelse med direkte såning, Simon Bjorholm fra LMO har indsendt et videoklip, der også er vist af Landbrugsavisen.


Øko-korn mellem “kørefaste spor”

En forbedret næringstofforsyning samt ønsket om mere effektivt ukrudtshåndtering var baggrunden for, at Per Bundgaard fra denne sæson dyrker alle afgrøder i et 8 m system med med faste kørespor.

Per Bundgaard, der driver farmiliegården Bundgaard, har specialiseret sig i dykning af forskellige økologiske kornafgrøder. Avlen afsættes primært direkte til slutbrugerne. Ca 750 ha er under plov, og umiddelbart skal ploven ikke på pension, men der er dog under projektet “Økologi i Sporet” udlagt et forsøgsareal, hvor der eksperimenteres med pløjefri dyrkning.


Mosegaarden Maskinstation, Græs i 12 m spor – nu også på TV

Mosegaarden Maskinstation har siden sommeren 2009 tilbudt græshøst og gyllenedfældning fra 12 m spor. Mosegaardens hjemmeside opdateres jævnligt med både billeder og videoklip.