Danmark

 
Interesseret i at deltage i en erfagruppe?

Har du lyst til i en mindre gruppe at gå mere i dybden omkring udvikling af din fremtidige produktion. Så angiv din interesse, og vi vil  forsøg at skabe mindre erfagrupper til intens erfaringsudveksling.

Emner for en erfagruppe kunne fx være:


Fem år med faste kørespor i græs, Grøndalsgård

Grøndalsgård er torsdag d. 14. juni vært for Grovfoderekskursionen. Jeg vil på dagen berette om erfaringer og udfordringer i forbindelse med faste kørespor i græs. Brian Roed og Henrik Hosbond Pedersen fra Henriks Markservice bidrager også med deres erfaringer.

Stribedyrkning af majs
Om eftermiddagen besøges Stensagergaard, hvor vi vil se et forsøg med gyllenedfældning og stribebearbejdning før såning af majs.

Grovfoderekskursionen arrangeres af Videncentret for Landbrug. Program for dagen ses her.


Direkte såning med canadiske tandskær, Knupstrupgård

Søren Ilsøe er en pionér inden for minimal jordbearbejdning. Han har gennem en årrække søgt mod løsninger, der vil forbedre jordens frugtbarhed og det økonomiske udbytte.

Søren Ilsø holder indlæg på CTF og NoTill seminaret den 24. maj i Malmø.

Søren har nær kontakt til adskillige europæiske landmænd, der praktiser direkte såning. Han er desuden bestyrelsesmedlem i “European Conservation Agriculture Federation” (ECAF).


Højgård Planteskole. Danmarks første bruger af GPS redskabsstyring.

Højgaard planteskole er landets første bruger af autostyring til ikke alene at styre traktoren men også til at styre redskaberne præcist ved brug af RTK-GPS. Specielt i et kuperet terræn, som præger Højgårds arealer, er det ikke tilstrækkeligt at styre traktoren. Også redskaber skal styres præcist.


Faste kørespor i græs, Carl Ejnar Sørensen, Kjellerup

På Fruerlundgaard er græs dyrket med faste kørespor i 12 m system siden 2006. Høst foregår med snittevogn.

Græs udlægges hvor det er muligt med reduceret jordbearbejdning og der eksperimenteres med at udlægge græs og kløver helt uden forudgående jordbearbejdning.


Jørgen Sønderby, Knepperhedegård, 5 års erfaring med økologisk græs, lucerne og kløver

Jørgen Sønderby fra Bjerringbro etablerede i 2006 faste kørespor i sine græsmarker. Både gyllevogn, rive og opsamlervogn kører i et 12 meter system. Skårlæggeren har en bredde på 6 meter. Jørgen har erfaret, at merudbyttet i græs er meget afhængigt af jordens fugtighedsforhold. Er jorden våd ved ensilering, falder udbyttet i det efterfølgende slæt.


Bregentved: Forsøg med høj stub, 12 m CTF og reduceret jordbearbejdning

Bregentved Gods planlægger fra efteråret 2011 at indføre 12 m faste køre spor.  De er vært for et storparcel forsøg, der skal belyse effekterne af:

1.   Brug af faste kørespor.

2.   Høj stub og snitning af stub med Spearhead Star Cut II rotorsnitter sammenlignet med lav stub og spredning af halm med mejetærsker.

3.   Jordbearbejdningsintensitet, fra intensiv harvning til direkte såning med tandsåmaskine.


CTF 3,2 m beddyrkning ved Brdr. Kjeldahl, Samsø

Brdr. Kjeldahl har siden 2007 dyrket løg, kartofler og andre grønsager med faste spor. 3,2 m passer fint til korn, der også dyrkes på bede og høstes med 35 fods skærebord.

For at fuldføre konceptet og undgå genpakning af jorden arbejder brdr. Kjeldahl i hærdigt på at udvikle høst maskiner med stor sporvidder. Kartofler og løg kan endnu ikke høstes fra sporene, men det kan de forhåbentligt snart.

Se mere på Brdr. Kjeldahls hjemmeside.