Kvæg (Græs)

 
Kom godt i gang med pløjefri dyrkning og CTF – for Økologer

Økologisk Landsforening har koordineret udarbejdelsen af faktablade og checklister til, hvordan man kommer godt i gang med faste kørespor og pløjefri dyrkning til planteavl, gartneri og ved produktion af græs til grovfoder. Specielt på økologiske brug kan der opnås fordel af faste kørespor. I forhold til konventionelle landbrug, hvor gødning tilføres i mineralsk form, så er man i den økologiske produktion afhængig af en sund jord, hvor jordens organiske næringsstoffer omsættes og stilles til rådighed for afgrøderne.


500 kr ekstra pr. ha ved faste kørespor i græs

En ny svensk studenterrapport analyserer økonomien i at indføre faste kørespor i græs til ensilage. Et øget udbytte af ensilage pr. ha betyder, at græsarealet kan reduceres, hvorved dækningsbidraget vurderes at kunne øges ikke kun på de ha, hvor der dyrkes græs men som gennemsnit for hele ejendommens areal.


Først og størst med faste kørespor i græs, Maskinstationen – Erling Kjær, Vildbjerg.

Før konsulenter og landmænd begyndte at tale om det, mente Erling Kjær tilbage i 2007, at faste kørespor måtte være fremtidens måde at bjærge græs. På den vestjyske maskinstation er der ikke langt fra tanke til handling, og dermed var Erling Kjær den første maskinstation til at tilbyde faste kørespor, der nu er standardbehandlingen til alle kunder, der overlader græshøst og gylleudkørsel til maskinstationen.


JF-Stoll – traktor drevet CTF finsnitter

JF- Stool har lanceret deres nye FCT 1460 finsitter. Den kan bruges til at høste græs i faste kørespor, da både snitter og en bugseret vogn kan følge sporene af traktoren. For de, der endnu ikke dyrker med faste kørespor, kan snitteren selvfølgeligt også læsse til siden i vogne. Snitteren er en opdatering af 1355 modellen. 1460 er opdateret med en metaldetektor. Snitterens kapacitet er endnu ikke testet. Det bliver interessant at teste FCT 1460 op mod selvkørende finsittere. JF- Stolll tillader brug af traktorer med PTO effekt på op til 280 HK (206 kW). Det er 24% mere end for 1355 modellen. JF- Stoll garanterer desuden for træk af vogne på op til 15 ton.


Mosegaarden Maskinstation, Græs i 12 m spor – nu også på TV

Mosegaarden Maskinstation har siden sommeren 2009 tilbudt græshøst og gyllenedfældning fra 12 m spor. Mosegaardens hjemmeside opdateres jævnligt med både billeder og videoklip.


Fem år med faste kørespor i græs, Grøndalsgård

Grøndalsgård er torsdag d. 14. juni vært for Grovfoderekskursionen. Jeg vil på dagen berette om erfaringer og udfordringer i forbindelse med faste kørespor i græs. Brian Roed og Henrik Hosbond Pedersen fra Henriks Markservice bidrager også med deres erfaringer.

Stribedyrkning af majs
Om eftermiddagen besøges Stensagergaard, hvor vi vil se et forsøg med gyllenedfældning og stribebearbejdning før såning af majs.

Grovfoderekskursionen arrangeres af Videncentret for Landbrug. Program for dagen ses her.


Faste kørespor i græs, Carl Ejnar Sørensen, Kjellerup

På Fruerlundgaard er græs dyrket med faste kørespor i 12 m system siden 2006. Høst foregår med snittevogn.

Græs udlægges hvor det er muligt med reduceret jordbearbejdning og der eksperimenteres med at udlægge græs og kløver helt uden forudgående jordbearbejdning.


Jørgen Sønderby, Knepperhedegård, 5 års erfaring med økologisk græs, lucerne og kløver

Jørgen Sønderby fra Bjerringbro etablerede i 2006 faste kørespor i sine græsmarker. Både gyllevogn, rive og opsamlervogn kører i et 12 meter system. Skårlæggeren har en bredde på 6 meter. Jørgen har erfaret, at merudbyttet i græs er meget afhængigt af jordens fugtighedsforhold. Er jorden våd ved ensilering, falder udbyttet i det efterfølgende slæt.