Grønsager inkl. kartofler

 
Kom godt i gang med pløjefri dyrkning og CTF – for Økologer

Økologisk Landsforening har koordineret udarbejdelsen af faktablade og checklister til, hvordan man kommer godt i gang med faste kørespor og pløjefri dyrkning til planteavl, gartneri og ved produktion af græs til grovfoder. Specielt på økologiske brug kan der opnås fordel af faste kørespor. I forhold til konventionelle landbrug, hvor gødning tilføres i mineralsk form, så er man i den økologiske produktion afhængig af en sund jord, hvor jordens organiske næringsstoffer omsættes og stilles til rådighed for afgrøderne.


The Kjeldahl Farm – Towards full 3 m CTF implementation in intensive vegetable production

On the Kjeldahl farm potatoes, onions and other vegetable crops are grown on 700 ha on the island of Samsø in the centre of Denmark. Inspired by Dutch organic farmers the farm has since 2007 been farmed in 3 m CTF beds. A track width of 3.2 m also matches the combinable crops grown. Three beds are harvested at a time with a 35 foot combine (10.5 m).

Jens Kristian Kjeldahl is a very active member of CTF Europe and both in 2009 and 2015 he hosted an international CTF vegetable seminar. On their own work shop  they have developed several machines for their 3.2 m CTF system.  These include a planter for sprouted (very early) potatoes. Strengthening of the back axles on the tractors have been made in the workshop on the farm as well. A 3 m destoner has been developed by Grimme to suit the needs on the farm. 


Sommertur, CTF i grønsager, 15. og 16. juni 2015

Til sommer kommer landmænd og andre med erfaring i faste kørespor (CTF) til Europa i forbindelse med den 2. internationale CTF konference. I den forbindelse arrangeres en to dages tur med besøg ved fire danske økologiske og konventionalle landmænd, der benytter faste kørespor til dyrkning af grønsager. Turen inkluderer demonstration af ASA-Lifts wide span traktor WS9000.


Bakker-Bio, frugtbar økologisk jord med 3 m CTF og pløjefri dyrkning

“Jorden er bare så meget nemmere at arbejde med, og ukrudtet er langt nemmere at håndtere, efter at vi satte ploven til side og indførte faste kørespor, konstaterer landmand Jan Willem Bakker, Bakker-Bio.


Robotsprøjter fra Holland og Australien

Sprøjtning kan været monotont arbejde ligesom arbejdsmiljøet kan blive udfordret af sprøjtemidler i luften – specielt i frugtplantager. To projekter  i Holland og et i Australien har udviklet prototyper på selvkørende sprøjtetraktorer. Ruten for kørslen er indkodet på forhånd og sensorer hjælper med at justere dosering samt med at åbne og lukke i enderne. Herunder ses videoklip fra de tre projekter.


ASA Lift og brdr. Kjeldahls Wide span traktor til høst af løg og meget mere

ASA-Lift har i samarbejde med Brdr. Kjeldahl, Samsø og Århus Universitet udviklet en 9,6 m bred traktor, der er udviklet til at høste løg i dyrkningssystemet ved Kjeldahl, hvor alle afgrøder dyrkes i bede med 3,2 m mellem sporene. Efter blot en enkelt høstdag sidste år har maskinen igen været i marken for at høste løg.


Skiftekær økologi. 2,25 m bede med pløjefri dyrkning af grønsager.

De første løg dyrket med faste kørespor er høstet ved Skiftekær Økologi, hvor Peter Bay på Tåsinge driver 120 ha med økologiske grønsager. Inspiration til de faste kørespor kom fra økologiske kollegaer i Holland. I forhold til de 3 m brede bede, der typisk benyttes i Holland, har man på Skiftekær dog valgt bede med 2,25 fra spor til spor. Her kan dyrkes tre rækker af kartofler, der er den største afgrøde. Når de tre rækker plantes lidt tættere end normalt, kan de tages op med en to-rækket kartoffel optager med 1.700 mm jordkæde.

Der er besøg ved Skiftekær Økologi under CTF Seminar 15-16 Juni. Dette er er tur arrangeret i forbindelse med CTF 2015 konferencen. Se mere


Land Wise, NZ: Praktisk vejledning: Permanente bede til grønsager

Vores kolleger Dan Bloomer og James Powrie fra LandWise har lavet en velillustreret 20 siders pjece med råd og vejledning til, hvordan faste kørespor kan implementeres. Vejledningen er speciel nyttig, hvis du dyrker kartofler eller grønsager

Permanent Beds for Vegetables, © LandWISE 2013, www.landwise.org.nz


Automatisk plantemaskine, Harvest Moon, Tasmanien. Opbygning af et 2 m CTF system til grønsager

500 ha bliver dyrket i cirkler under et antal center pivot anlæg på Harvest Moon farmen Kinburn,  i det nordøstlige Tasmanien. Et 2.0 m CTF system er ved at blive implementeret tilpasset broccoli, løg, hvede og de grønsagsafgrøder, der i øvrigt dyrkes.


5,8 m CTF med kartofler, Hessleskew, Yorkshire, England

18 måneder efter at Andrew Manfield meldte sig ind i CTF Europe, omlagde han i 2008 sine 190 ha til faste kørespor. Jordtypen er lerblandet sand med mange sten.

Andrew dyrker vinterhvede, vår- og vinterbyg, raps, havre, grønne ærter og kartofler.

Læs mere: Case study 6af Tim Chamen (kun for CTF Europe medlemmer)