Fokus på korn

 
Øko-korn mellem “kørefaste spor”

En forbedret næringstofforsyning samt ønsket om mere effektivt ukrudtshåndtering var baggrunden for, at Per Bundgaard fra denne sæson dyrker alle afgrøder i et 8 m system med med faste kørespor.

Per Bundgaard, der driver farmiliegården Bundgaard, har specialiseret sig i dykning af forskellige økologiske kornafgrøder. Avlen afsættes primært direkte til slutbrugerne. Ca 750 ha er under plov, og umiddelbart skal ploven ikke på pension, men der er dog under projektet “Økologi i Sporet” udlagt et forsøgsareal, hvor der eksperimenteres med pløjefri dyrkning.


Henred Farm, Oxfordshire UK, – 10 m er simpelt og effektivt

På Henred farm dyrker Julian 1.000 ha korn afgrøder, raps samt ærter og bønner. Faste kørespor er indført fra 2012. Valget faldt på 10 m, der er langt lettere at implementere end 12 m. En udfordring, som der stadig arbejdes på at optimere er bjærgning af halm til opvarmning og til strøelse for gårdens produktion af kalkuner.


Neesham Farms 9 m CTF med 2,5 m sporvidde

Andrew og Matthew Neesham driver i alt godt 1.000 ha i et 9 m CTF system. De fleste afgrøder såes uden forudgående jordbearbejdning.

En såmaskine, en tromle og en traktor blev solgt. Det var rigeligt til at dække investering i en 9 m Dale tandsåmaskine og en 18 m Cousin tromle.


Direkte såning med canadiske tandskær, Knupstrupgård

Søren Ilsøe er en pionér inden for minimal jordbearbejdning. Han har gennem en årrække søgt mod løsninger, der vil forbedre jordens frugtbarhed og det økonomiske udbytte.

Søren Ilsø holder indlæg på CTF og NoTill seminaret den 24. maj i Malmø.

Søren har nær kontakt til adskillige europæiske landmænd, der praktiser direkte såning. Han er desuden bestyrelsesmedlem i “European Conservation Agriculture Federation” (ECAF).


Gårdstånga Nygård, 9 m CTF med Direkte såning og Stribedyrkning af roer.

På Gårdstånga Nygård drives 920 ha. Ingen mark er pløjet siden 2009. For yderligere at reducere energiforbrug og jordpakning er der nu indført et 9 m CTF system. I 2011 blev de fleste afgrøder etableret ved direkte såning og det med stor succes. Roer er i 2012 etableret efter stribebearbejdning.

For en mere uddybende beskrivelse med billeder. Se venligst den engelske side.

Der er planlagt en CTF, NoTill, StripTill workshop d. 24 May at Gaardstanga Nygaard. Se program.


“Verkar för bra för att vara sant” Lydinge Gård, Skåne, 8 m CTF siden 2007, på vej til 12 m CTF

Lydinge Gård dyrker 700 ha på varieret jord 20 km øst for Helsingborg. Gården er drevet med reduceret jordbearbejdning siden 2001 og siden 2006 er alt arbejde udført fra faste kørespor med 8 m arbejdsbredde. Næste skridt på Lydinge Gård er at ændre arbejdsbredden til 12 m CTF i forbindelse med øget overgang til direkte såning.

Jan Jönsson fra Lydinge Gård indleder på CTF 2015 konferencen d. 18.-19. juni i Prag

“Verkar för bra för att vara sant” Jan Jönsson, Lydinge Gård.


Bregentved: Forsøg med høj stub, 12 m CTF og reduceret jordbearbejdning

Bregentved Gods planlægger fra efteråret 2011 at indføre 12 m faste køre spor.  De er vært for et storparcel forsøg, der skal belyse effekterne af:

1.   Brug af faste kørespor.

2.   Høj stub og snitning af stub med Spearhead Star Cut II rotorsnitter sammenlignet med lav stub og spredning af halm med mejetærsker.

3.   Jordbearbejdningsintensitet, fra intensiv harvning til direkte såning med tandsåmaskine.


Barnes & Sons, 12 m CTF, Bedfordshire, UK

Dette “12 m” CTF-system er formentligt det første af sin art i Europa. Vi ved dog at andre landmænd planlægger tilsvarenede systemer. 2000 ha dyrkes med hvede, raps, byg, bønner og ærter.

Rabert Barnes har været medlem af CTF Europe i seks år. 12 m CTF systemet blev etableret i 2010.

Download Case story 9 (members only). Edited by Tim Chamen