Landbrug og maskinstationer

 

England (UK)

CTF tur til England 20-21 november 2014

Besøg to etablerede CTF landmænd. Mød desuden flere andre CTF landmænd og hør erfaringer fra andre blandt andet Michael Horsch fra hans tjekkiske 12 m CTF farm. På begge ejendomme benyttes endnu enkelte maskiner med 6 m arbejdsbredde.


Fokus på korn

Fra 6 m maskiner til 12 m CTF, E.W. Davies Farms, Essex, UK, Case story 14

Besøg E.W. Davies farms på studietur i November. Program er på vej.

Harver og såmaskiner på 6 m er almindelige på større gård, hvor målet ved overgang til faste kørespor kan være 12 m. Det var også tilfældet på E.W. Davies Farms, hvor driftsleder Jeremy Durrant er i gang med at implementere et 12 m CTF system på gårdens 1.300 ha. De eksisterende 6 m maskiner vil blive benyttet, indtil de erstattes med 12 m versioner.


England (UK)

Fokus på korn

12 / 6 m CTF med 2 m sporvidde, Flawborough Farm, UK

Der er “Members day” d. 21. November 2014.  Se programmet for to dages CTF tur.

“Mine medarbejdere vil ikke være med til at gå tilbage til tilfældig trafik”. Med afgrøder, der strutter af energi synes faste kørespor bare så rigtig på Flawborough Farm 2000 ha i det nordøstlige England.


Danmark

Kvæg (Græs)

Først og størst med faste kørespor i græs, Maskinstationen – Erling Kjær, Vildbjerg.

Før konsulenter og landmænd begyndte at tale om det, mente Erling Kjær tilbage i 2007, at faste kørespor måtte være fremtidens måde at bjærge græs. På den vestjyske maskinstation er der ikke langt fra tanke til handling, og dermed var Erling Kjær den første maskinstation til at tilbyde faste kørespor, der nu er standardbehandlingen til alle kunder, der overlader græshøst og gylleudkørsel til maskinstationen.


Andre lande

Multitooltrac – Ny hollandsk elektrisk traktor udviklet til 3 m CTF

Multittooltrac traktor er blevet udviklet i samarbejde med syv hollandske CTF landmænd, der manglede en fleksibel traktor til at opfylde de behov, der er på landbrug, der dyrker med 3 m brede. Hjulene er teleskopiske, således at sporvidden kan justeres fra 2,25 (på vej) til 3,25 (i mark).  Traktoren er elektrisk drevet med 30 kWh fra batterier suppleret med en diesel motor med generator.De to første traktorer skal ifølge planen testes i marken i denne sæson.


Grønsager inkl. kartofler

Bakker-Bio, frugtbar økologisk jord med 3 m CTF og pløjefri dyrkning

“Jorden er bare så meget nemmere at arbejde med, og ukrudtet er langt nemmere at håndtere, efter at vi satte ploven til side og indførte faste kørespor, konstaterer landmand Jan Willem Bakker, Bakker-Bio.


Robotsprøjter fra Holland og Australien

Sprøjtning kan været monotont arbejde ligesom arbejdsmiljøet kan blive udfordret af sprøjtemidler i luften – specielt i frugtplantager. To projekter  i Holland og et i Australien har udviklet prototyper på selvkørende sprøjtetraktorer. Ruten for kørslen er indkodet på forhånd og sensorer hjælper med at justere dosering samt med at åbne og lukke i enderne. Herunder ses videoklip fra de tre projekter.


Danmark

Grønsager inkl. kartofler

ASA Lift og brdr. Kjeldahls Wide span traktor til høst af løg og meget mere

ASA-Lift har i samarbejde med Brdr. Kjeldahl, Samsø og Århus Universitet udviklet en 9,6 m bred traktor, der er udviklet til at høste løg i dyrkningssystemet ved Kjeldahl, hvor alle afgrøder dyrkes i bede med 3,2 m mellem sporene. Efter blot en enkelt høstdag sidste år har maskinen igen været i marken for at høste løg.


Andre lande

Fokus på korn

12 m CTF på bælter, 3.000 ha Horsch demonstrationsfarm i Tjekkiet

Maskinproducenten Horsch afprøver og udvikler gerne nye maskiner på egen jord. Et 12 m faste kørespor system er implementeret på den 3.000 ha store ejendom AgroVation, der drives af Michael Horsch i Tjekkiet.

SE VENLIGST DENNE OPDATEREDE (2015) BESKRIVELSE FRA AGROVATION FARMEN.


Danmark

Grønsager inkl. kartofler

Skiftekær økologi. 2,25 m bede med pløjefri dyrkning af grønsager.

De første løg dyrket med faste kørespor er høstet ved Skiftekær Økologi, hvor Peter Bay på Tåsinge driver 120 ha med økologiske grønsager. Inspiration til de faste kørespor kom fra økologiske kollegaer i Holland. I forhold til de 3 m brede bede, der typisk benyttes i Holland, har man på Skiftekær dog valgt bede med 2,25 fra spor til spor. Her kan dyrkes tre rækker af kartofler, der er den største afgrøde. Når de tre rækker plantes lidt tættere end normalt, kan de tages op med en to-rækket kartoffel optager med 1.700 mm jordkæde.

Der er besøg ved Skiftekær Økologi under CTF Seminar 15-16 Juni. Dette er er tur arrangeret i forbindelse med CTF 2015 konferencen. Se mere