Sverige

 
500 kr ekstra pr. ha ved faste kørespor i græs

En ny svensk studenterrapport analyserer økonomien i at indføre faste kørespor i græs til ensilage. Et øget udbytte af ensilage pr. ha betyder, at græsarealet kan reduceres, hvorved dækningsbidraget vurderes at kunne øges ikke kun på de ha, hvor der dyrkes græs men som gennemsnit for hele ejendommens areal.


Svensk beregning: God økonomi i CTF for landbrug over 250 ha

Hans Alvemar og Caroline Johansson, to studerende ved SLU (Sveriges Landbrugsuniversitet) har sammenlignet økonomi i pløjefri dyrkning med og uden faste kørespor (CTF) under svenske forhold. Der er regnet på tre landbrug, der dyrker henholdsvis 250, 500 og 750 ha. Med de opstillede forudsætninger er der ingen merindtjening for et 6 m CTF system på ejendommen med 250 ha. For eksempelejendomme med 500 ha og 750 ha er opnået merindtjening  på henholdsvis 700 kr og 930 kr (SEK) ved brug af  CTF systemer på henholdsvis 8 og 9 meter. Resultaterne fremgår af grafen øverst.


Faste kørespor, Direkte såning og stribebearbejdning 24. maj, Alnarp (Malmö) og Gårdstånga Nygård, Sverige

Hent inspiration til dit fremtidige dyrkningsssystem

Mød internationale eksperter og besøg Gårdstånga Nygård, som med succes har indført direkte såning baseret på et 9 m fast kørespors system. Roer er fra i år sået efter kun at have bearbejdet jorden i striber.

 Rapport fra seminaret udarbejdet af Tim Chamen


“Verkar för bra för att vara sant” Lydinge Gård, Skåne, 8 m CTF siden 2007, på vej til 12 m CTF

Lydinge Gård dyrker 700 ha på varieret jord 20 km øst for Helsingborg. Gården er drevet med reduceret jordbearbejdning siden 2001 og siden 2006 er alt arbejde udført fra faste kørespor med 8 m arbejdsbredde. Næste skridt på Lydinge Gård er at ændre arbejdsbredden til 12 m CTF i forbindelse med øget overgang til direkte såning.

Jan Jönsson fra Lydinge Gård indleder på CTF 2015 konferencen d. 18.-19. juni i Prag

“Verkar för bra för att vara sant” Jan Jönsson, Lydinge Gård.