England (UK)

 
Neesham Farms 9 m CTF med 2,5 m sporvidde

Andrew og Matthew Neesham driver i alt godt 1.000 ha i et 9 m CTF system. De fleste afgrøder såes uden forudgående jordbearbejdning.

En såmaskine, en tromle og en traktor blev solgt. Det var rigeligt til at dække investering i en 9 m Dale tandsåmaskine og en 18 m Cousin tromle.


Gårdbesøg og CTF Work shop Farmeco Farm, England d. 9. Februar 2011.

Den 9. februar afholdes et af de engelske vinter CTF workshops. Jeg har talt med Tim Chamen, der mener, at denne workshop et meget velegnet til os udlændinge, der vil opleve engelske erfaringer med faste kørespor.

Det vil foregå på Farmeco Farm, der har 4 års erfaring med faste kørespor i et traditionelt korn og raps sædskifte. Der dyrkes 1.400 ha i et 8 og 24 m system. Jordbearbejdningen er meget reduceret. De fleste afgrøder sås direkte med en Väderstad Seed Hawk tandsåmaskine.


5,8 m CTF med kartofler, Hessleskew, Yorkshire, England

18 måneder efter at Andrew Manfield meldte sig ind i CTF Europe, omlagde han i 2008 sine 190 ha til faste kørespor. Jordtypen er lerblandet sand med mange sten.

Andrew dyrker vinterhvede, vår- og vinterbyg, raps, havre, grønne ærter og kartofler.

Læs mere: Case study 6af Tim Chamen (kun for CTF Europe medlemmer)


Barnes & Sons, 12 m CTF, Bedfordshire, UK

Dette “12 m” CTF-system er formentligt det første af sin art i Europa. Vi ved dog at andre landmænd planlægger tilsvarenede systemer. 2000 ha dyrkes med hvede, raps, byg, bønner og ærter.

Rabert Barnes har været medlem af CTF Europe i seks år. 12 m CTF systemet blev etableret i 2010.

Download Case story 9 (members only). Edited by Tim Chamen