Nyheder

 
CTF temadag Midtengland, 27-28 februar 2017

CTF Europe arrangerer i samarbejde med engelske Smart Agri Platform en kort studietur til to-tre interessante CTF landbrug. Hvis du er interesseret bedes du melde hurtig tilbage, så detaljer vedr. billeje mv. kan arrangeres.


Tilbud på medlemsskab af Smart Agri System Platform

Tilbage i 2015 overgik de engelske aktiviteter i CTF Europe til netværket “Smart Agri-Systems Platform” (SASP).  Med et medlemsskab af SASP vil du løbende få nyheder både om faste kørespor, og hvad de derovre i BrExit land ellers finder ud af om sund og levende jord.


Kom godt i gang med pløjefri dyrkning og CTF – for Økologer

Økologisk Landsforening har koordineret udarbejdelsen af faktablade og checklister til, hvordan man kommer godt i gang med faste kørespor og pløjefri dyrkning til planteavl, gartneri og ved produktion af græs til grovfoder. Specielt på økologiske brug kan der opnås fordel af faste kørespor. I forhold til konventionelle landbrug, hvor gødning tilføres i mineralsk form, så er man i den økologiske produktion afhængig af en sund jord, hvor jordens organiske næringsstoffer omsættes og stilles til rådighed for afgrøderne.


Indlæg. Anden Internationale CTF konference 18. og 19 juni 2015 i Prag

Landmænd fra Europa og enkelte fra andre verdensdele var samlet i Tjekkiet sommeren 2015. Blandt deltagerne var garvede CTF landmænd og rådgivere.

“CTF 2015” bestod af en dag med faglige indlæg, og på dag 2 af konferencen besøgte vi Agrovation, demonstrationslandbruget, hvor Horsch og partnere udvikler og  afprøver teknik til 12 m CTF.


Sommertur, CTF i grønsager, 15. og 16. juni 2015

Til sommer kommer landmænd og andre med erfaring i faste kørespor (CTF) til Europa i forbindelse med den 2. internationale CTF konference. I den forbindelse arrangeres en to dages tur med besøg ved fire danske økologiske og konventionalle landmænd, der benytter faste kørespor til dyrkning af grønsager. Turen inkluderer demonstration af ASA-Lifts wide span traktor WS9000.


Rolman farms, Polen – 9 m CTF har sat skub i effektivitet og udbytter

Mejetærskerchaufføren på Rolman gårdene er yderste tilfreds  efter faste kørespor blev indført for to år siden. Markerne er ensartede og med høje udbytter. Tadeusz Niesiobędzki vil præsentere sin planlægning og samtidig dele sine første CTF erfaringer på  den 2. internationale CTF konference, der foregår d. 18-19 juni 2015 i Prag. Deltag i konferencen og få inspiration til, hvordan du kan forbedre din landbrugsdrift. Tadeusz deltog i CTF-2013 konferencen i Australien, hvor han blev bekræftet i, at CTF er den ideelle måde at supplere dyrkning ved direkte såning, der nu også er tæt på at være fuldt indført.


Agrovation, CTF demonstrations- og udviklingsfarm for Horsch, 3.000 ha i Tjekkiet.

Maskinproducenten Horsch afprøver og udvikler gerne nye maskiner på egen jord. Et 12 m faste kørespor system er implementeret på den 3.000 ha store Tjekkiske ejendom AgroVation. Ved den 2. internationale CTF konference, der foregår d. 18. og 19. juni 2015 er der besøg på ejendommen. Se her, hvis du vil med.


500 kr ekstra pr. ha ved faste kørespor i græs

En ny svensk studenterrapport analyserer økonomien i at indføre faste kørespor i græs til ensilage. Et øget udbytte af ensilage pr. ha betyder, at græsarealet kan reduceres, hvorved dækningsbidraget vurderes at kunne øges ikke kun på de ha, hvor der dyrkes græs men som gennemsnit for hele ejendommens areal.


Den syngende rådgiver, CTF opbygger kulstof i jord.

Rådgivning kan jo ske med forskellige virkemidler. Bill Long fra Syd Australien tager guitaren frem, når der skal tryk på budskabet om bæredygtigt og klimavenligt landbrug.


CTF tur til England 20-21 november 2014

Besøg to etablerede CTF landmænd. Mød desuden flere andre CTF landmænd og hør erfaringer fra andre blandt andet Michael Horsch fra hans tjekkiske 12 m CTF farm. På begge ejendomme benyttes endnu enkelte maskiner med 6 m arbejdsbredde.