Nyheder

 
Tilskud til investering i faste kørespor og autostyring på økologiske bedrifter

“Bedsystem med faste kørespor” er igen nævnt som emne for støtteberettiget teknologi i den støtterunde, som NaturErhvervsstyrelsen i dag har offentliggjort. Det er dog kun økologiske grønsagsavlere, der kan søge til faste kørespor. Alle økologiske planteavlere kan søge til “Autostyring af kørestøjer og redskaber”, der jo kan bruges til faste kørespor og til meget andet. Deadline for ansøgninger er d. 18. september. Så er du interesseret, så er er det med at få sat gang i en ansøgning, inden høsten for alvor går i gang.

For ikke økologisk bedrifter er det stadig muligt at søge ved de to støtteordninger, der er omtalt i nyhed fra d. 5. juli


Øko-korn mellem “kørefaste spor”

En forbedret næringstofforsyning samt ønsket om mere effektivt ukrudtshåndtering var baggrunden for, at Per Bundgaard fra denne sæson dyrker alle afgrøder i et 8 m system med med faste kørespor.

Per Bundgaard, der driver farmiliegården Bundgaard, har specialiseret sig i dykning af forskellige økologiske kornafgrøder. Avlen afsættes primært direkte til slutbrugerne. Ca 750 ha er under plov, og umiddelbart skal ploven ikke på pension, men der er dog under projektet “Økologi i Sporet” udlagt et forsøgsareal, hvor der eksperimenteres med pløjefri dyrkning.


Stribede marker efter en tør sommer

Varieret pakning af jorden er givetvis årsag til meget af den variation, der ses i denne tørre sommer.

Jeg har i løbet af den sidste måned taget nedenstående billeder fra landmænd, der tydeligvis ikke benytter faste kørespor. Landmænd med faste kørespor siger samstemmende, at variationen bliver mindre eller næsten forsvinder. Ved at undgå tilfældig trafik kan hele dyrkningfladen behandles optimalt i zoner henholdsvis uden trafikbelastning og i zoner med kendt belastning. Det er ikke et spørgsmål om et opnå en så løs jord som mulig; men jord med en kendt og optimal pakningsgrad. Ved faste kørespor og intensiv jordbearbejdning er der stor risiko for, at jorden bliver for løs.


CTF forøger indtjeningen i vinterhvede med mellem 250 og 630 kr/ha/år

Forskere ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet har beregnet, at CTF (faste kørespor) vil forøge indtjeningen ved dyrkning vinterhvede med mellem 250 og 630 kr/ha/år. Hvis man også indfører variable doseringer, så kan merindtjeningen forøges yderligere med mellem -15 og 280 kr/ha/år. Beregningerne er baseret på et standardiseret dansk landbrug på 500 ha. Tre andre afgrøder blev også modelleret: raps, sukkerroer og majs. I de afgrøder blev der fundet større effekter. Den største effekt var i sukkerroer. Her kan indtjeningen øges med op til 2,300 kr/ha/år, hvis der både indføres CTF og varierede doseringer.


Støtte til innovationsprojekter og til investeringer i miljøteknologi. Deadlines i september

For både investeringsordningen for miljøteknologi og for GUDP ordningen, der støtter udviklingsprojekter gælder, at langt de fleste midler er afsat til svinesektoren. Selvom midlerne dermed er mindre end tidligere, så er der dog stadig muligheder for mark-projekter.


Beregning af overkørt areal

Beregning af overkørt areal indgår ofte ved overvejelser omkring faste kørespor. Gregorz Novak udviklede ved AgroTech et regneark, der kan bruges til at beregne det overkørte areal ud fra arbejdsbredde og sporvidde på maskinerne. Jeg kan lave en beregning for dig, hvis du sender mål for dine maskiner. Du kan indberette i denne Excel fil,


Henred Farm, Oxfordshire UK, – 10 m er simpelt og effektivt

På Henred farm dyrker Julian 1.000 ha korn afgrøder, raps samt ærter og bønner. Faste kørespor er indført fra 2012. Valget faldt på 10 m, der er langt lettere at implementere end 12 m. En udfordring, som der stadig arbejdes på at optimere er bjærgning af halm til opvarmning og til strøelse for gårdens produktion af kalkuner.


Medlemsdage i England forsommer 2013

Der er arrangeret besøg ved tre af vores engelske medlemmer. Her er en god mulighed for at hente inspiration. Flere medlemmer fra Danmark og Sverige har tidligere deltaget på temadage i England. Har du interesse i et af besøgene, så skriv evt. en kommentar herunder eller kontakt mig, så hjælper jeg gerne med at koordinere.  Vi kan evt. også finde et ekstra besøg, så I ikke skal rejse for bare et besøg.


Tilskud til investering i faste kørespor og autostyring på økologiske bedrifter

For første gang nævnes faste kørespor i forbindelse med investeringsstøtte. Denne gang er det kun for økologiske avlere. Der kan opnås 40% i tilskud til investeringer og udgifter direkte relateret til investeringerne. Der er frist for indsendelse af ansøgninger d. 31. januar.


Automatisk plantemaskine, Harvest Moon, Tasmanien. Opbygning af et 2 m CTF system til grønsager

500 ha bliver dyrket i cirkler under et antal center pivot anlæg på Harvest Moon farmen Kinburn,  i det nordøstlige Tasmanien. Et 2.0 m CTF system er ved at blive implementeret tilpasset broccoli, løg, hvede og de grønsagsafgrøder, der i øvrigt dyrkes.